About

-->
Hoe vertel je een verhaal over een papierloze immigrant? Tijdens een eerste poging dit te doen, middels de ‘traditionele’ documentaire fotografie, kwam ik er snel achter dat ik geen grip kreeg op het hele verhaal. Voor A Possible Life. hanteerde ik een andere aanpak, waarin het zinvol leek om de hoofdpersoon van het verhaal, Gualbert, co-auteur te maken.

Door deze samenwerking probeerde ik te voorkomen dat ik mijn onderwerp louter reduceerde tot object. De combinatie van verschillende materialen (officiële documenten, privé-foto’s, brieven en fragmenten uit gesprekken) met mijn eigen foto’s maakte het mogelijk een gelaagder verhaal te vertellen over illegaliteit in Europa. In de vele gesprekken vertelde Gualbert over zijn leven in Niger, zijn achtergebleven gezin met vijf kinderen, en de tegenstrijdige wens om zowel terug te keren als een succesvol leven op te bouwen in Nederland. De tegenstelling tussen verwachting en realiteit vormt de kern van het project.

Het ontwerp van A Possible Life. wordt gebruikt om een deel van het verhaal te verhullen. Het boek is op een eenvoudige manier gemaakt. Grote vellen papier zijn tweezijdig bedrukt, gevouwen en aaneen geniet. De foto’s en teksten aan de binnenzijde zijn daarbij niet zomaar toegankelijk. Tenzij de lezer een mes gebruikt om de bladen open te snijden, blijft Gualberts dagelijks leven in Nederland verborgen – net zoals het leven van illegale immigranten grotendeels aan het zicht onttrokken blijft.

Ben Krewinkel - Maart 2013
-------------

How do you tell a story of an undocumented immigrant? In my first approach I tried using the sheer documentary mode of telling a visual story, just to find out I still couldn’t get a grip on the complete story. For the project A Possible Life. I tried a different approach. It seemed sensible to me to make this story’s protagonist, Gualbert, my co-author.

By this collaborative approach, I tried to refrain from objectifying my subject. The combination of a vast amount of archival materials (official documents, personal photographs, letters and fragments of conversations) with my own photographs allowed me to tell a multi-layered story on illegality in Europe. During the many conversations Gualbert spoke of his life back in Niger, a family of five children and a wife he’s left behind, as well as his conflicting desires to return to them and to be successful in The Netherlands. The contrast between expectations and reality is the core of this project.

The design of A Possible Life. is used to convey part of the story. The book is made in a simple way: Large sheets of paper, with material printed on both sides and folded in half, are stacked on top of each other and stapled together. Thereby the material on what has become the inside, which contains my photographs, has become inaccessible. Unless the viewer uses a sharp knife to cut things open, the day-to-day life of Gualbert will remain hidden - just like the lives of illegal immigrant in general are hidden from view.

Ben Krewinkel - March 2013

No comments:

Post a Comment